Jennifer Rootert
Verpleegkundige - Villa Overbosch Hilversum

“Villa Overbosch is een veilige en leerzame werkomgeving. Ik vind dat er een fijne sfeer hangt, mede doordat alle disciplines laagdrempelig te benaderen zijn en openstaan voor feedback”.

Mijn naam is Jennifer Rootert, en ik ben sinds juni 2018 werkzaam bij Villa Overbosch. In 2016 heb ik 9 maanden stage gelopen bij de villa, waarna ik 1 jaar elders mijn 4ejaars stage heb gevolgd, voor mijn MBO verpleegkunde. Hierna ben ik teruggekomen naar Dores Herstelzorg, zijn mijn eindexamens afgenomen en ben ik blijven werken als verpleegkundige. 

Momenteel ben ik ook kwaliteitsverpleegkundige. Vanaf juni heb ik de functie als kwaliteitsverpleegkundige gekregen, waarvoor ik in september gestart ben met de opleiding ‘Post HBO-kwaliteitsverpleegkundige’. Voor mijn opleiding als Verpleegkundige ben ik Verzorgende IG geweest en heb ik uitstroom traject Kraamzorg gevolgd.  

Ik ben als stagiaire binnen gekomen bij villa Overbosch. Een medestudent was daar al begonnen en was erg tevreden over haar stage. Op die manier ben ik ook mijn stage daar begonnen. 

Mijn werkdag als verpleegkundige is nooit hetzelfde en dat vind ik er zo leuk aan! Je hebt taken die je elke dag uitvoert, maar het is van belang om altijd een schikking te maken van prioriteiten. Per dag kunnen de taken verschillen. 

Om 7.15u hebben wij de overdracht van de nachtdienst, waarvoor wij de revalidanten hebben onderverdeeld over de collega’s. Hierna gaan wij de geboden zorg geven, waar de revalidanten hulp bij nodig hebben. Rond 10.00-10.30u is de ADL-zorg gegeven en is indien mogelijk alles al gerapporteerd.  

Vanaf 10.30-11.00u kunnen de opnames komen, deze zijn van tevoren gepland door het Klantcontactcentrum (KCC).  Verder wordt er gedurende dag beziggehouden met het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, ontslaggesprekken, thuiszorgregelen en het revalidatieproces met de revalidant doornemen. Verder wordt er ook vanuit de zorg samen met de revalidant geoefend zoals het maken van transfers, lopen op de gang en bijvoorbeeld traplopen.  

Als kwaliteitsverpleegkundige plan ik mijn werkdag groot en deels van tevoren in samen met mijn mede collega. Dit vind ik prettig, zodat ik van tevoren prioriteiten kan stellen, wat er gedaan moet worden.  

Als eerst kijken wij wie er uitgenodigd zijn voor de informatiebijeenkomst en starten wij de dag samen op. Om 10.30u geven wij de informatieochtend aan de nieuwe revalidanten en hun 1e contactpersoon. De rest van de dag hou ik mij bezig met nieuwe projecten en het uitwerken hiervan, loop ik mee met collega’s voor extra begeleiding en geef ik coaching. Zo kijk ik onder anderen mee met handelingen, opnamegesprek, ontslaggesprek, artsenvisite, MDO enz. 
 
De revalidant en zijn revalidatieproces staan centraal. Alles staat in het kader van revalidatie. “Zorg bieden met de handen op de rug”.  
 

In mijn ogen biedt Villa Overbosch een veilige en leerzame werkomgeving. Ik vind dat er een fijne sfeer hangt, mede doordat alle disciplines laagdrempelig te benaderen zijn en openstaan voor feedback.  Zelf vind ik het kleinschalige erg leuk! Zo ken je alle disciplines en ook de meeste revalidanten. Dit spreekt mij heel erg aan.  

De revalidanten revalideren gemiddeld tussen de 2-6 weken, maar soms hebben de revalidanten een langer revalidatie traject. Hierbij vind ik het fijn dat je een band kunt creëren met de revalidant en de revalidant te kunnen begeleiden en coachen in hun revalidatie traject. Ik vind het belangrijk om de revalidant in zijn geheel te zien en niet allen zijn ziektebeeld of operatie. Doordat de revalidanten zich gehoord voelen, voelen zij zich veilig en soms ook wel thuis.  
 
Ik zal anderen aanraden om bij ons te komen werken als zij het ook leuk vinden om te werken met revalidanten in een kleinschalige setting in een prachtige natuuromgeving. Je komt in een warmteam terecht met fijne collega’s. Ook krijg je de mogelijkheid om door te groeien en krijg je kansen om een andere functie te krijgen. Het kleinschalige behandelteam en de unieke locatie maken de villa een unieke werkplek. 

Jennifer Rootert, kwaliteitsverpleegkundige Dores Herstelzorg locatie Villa Overbosch in Hilversum