Zo gaan we met uw gegevens om

Privacyverklaring voor sollicitanten

Inleiding
Korian doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens
Verantwoordelijke: Korian Holding Nederland B.V. (hierna ‘Korian’)
Adres: Mr. B.M. Teldersstraat 5, 6842CT Arnhem
Postbus: Postbus 2010, 6802CA Arnhem
Telefoonnummer: 088 1132000
E-mailadres: info@korian.nl
Website: www.korian.nl

Functionaris voor Gegevensbescherming
Mail: FG@korian.nl

Grondslagen en doelen voor verwerking van persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat we deze nodig hebben als u bij ons solliciteert. Zo kunnen wij u uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Een andere reden is dat wij een zo goed mogelijk beeld van u proberen te krijgen en willen beoordelen of u geschikt bent voor de desbetreffende functie. Dit is een gerechtvaardigd belang van Korian. Hiervoor kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij van anderen over u krijgen. Bijvoorbeeld van voormalige werkgevers (via referenties van u verkregen). Ook een screening via Google- en social mediaonderzoek kunnen deel uitmaken van de procedure waarbij wij ons houden aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Standaard verwijderen wij uw persoonsgegevens 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond. Dit gaat om alle sollicitatiegegevens zoals uw motivatiebrief, cv en eventuele assessmentgegevens. Het is mogelijk dat we u tijdens de sollicitatieprocedure vragen of u het goed vindt dat we uw gegevens langer bewaren, voor maximaal de duur van een jaar. Dit kan voorkomen indien u bijvoorbeeld niet gekozen wordt voor de functie waarop u hebt gesolliciteerd, maar wij wellicht binnen een jaar een andere passende functie voor u denken te hebben. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via FG@korian.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming
Korian maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profiling).

Heeft u een vraag of klacht?
Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Korian dan horen we dat graag van u. Bij eventuele vragen en/ of klachten kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming. Korian doet er alles aan om deze klacht samen met u op te lossen. Als u er met ons niet uitkomt dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.